Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Halkın Katılımı Toplantıları ertelenmiştir.

17 Mart 2020

Bilindiği üzere ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi'nde bulunan faaliyetler için ÇED Genel Formatı'na (Ek-3) göre hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyaları ile ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreçleri başlatılmakta ve ÇED Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince de ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla "Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Makamı'nca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge'ler ve Sağlık Bakanlığımız'ın koordinasyonunda ilgili tüm kurum/kuruluşların katılımıyla, tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ivedilikle tedbir ve önlemler alınmaktadır.

Bu minvalde, ÇED süreçlerinde Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken "Halkın Katılımı Toplantıları" 18 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında (18 Mart ve 10 Nisan dahil) düzenlenmeyecek olup, bu tarihler arasında planlanan toplantılar ileri tarihe ertelenmiştir.

Yeni toplantı tarihleri ilgililere duyurulacaktır.

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır