Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED Haftalık Toplantı Listesi

İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantıları

Bilindiği üzere ÇED Yönetmeliği 12. Maddesi 2. Bendi kapsamında yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantıları, Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Cumhurbaşkanlığı Makamı'nca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Genelgeler ile alınan önlemler kapsamında mevzuatın uygulanmasına esas usul/esaslar çerçevesinde; komisyon üyelerinin yazılı görüşleri alınarak, telekonferans ve video konferans yöntemleri ile yapılmaktaydı.

Cumhurbaşkanlığımızın önleyici tedbirleri içeren Genelgeleri, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve HES kodunun resmi kurumlara girişlerde istenilmesinin zorunlu hale getirilmesi nedenleriyle, ÇED sürecinde yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantıları’nın fiili katılıma da imkân verecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu toplantı tarihlerini de içeren duyurular Bakanlığımız (ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) internet sitesinde yer alacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.