Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

BURSA ili OSMANGAZI, ilcesi ÇED OLUMLU

15 Nisan 2019
BURSA ili OSMANGAZI, ilcesi Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Kardelen Sokak No:20 adresinde, tapunun H22A22C1D pafta, 520 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı, toplam 5.505,29 m2 yüzölçümlü alanın 7.800 m2'lik kapalı alanında mevkiindeki TEXCO BOYA APRE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan Kumaş Boyama, Terbiye, Apre Tesisi Kapasite Artışı ve İlave Dijital Baskı Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; BURSA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır