Yetkilendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalarla ilgili çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

2. Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlanmasında çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

3. Doğrulayıcı kuruluş olarak çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

4. Yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşları mevzuat çerçevesinde denetlemek,

5. Gerekli olduğu durumlarda yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapan kişilere eğitim vermek,

6. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.