Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Planlama ve Destek Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı hizmet binası elektrik, su ve ısıtma tesisatı bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri yapmak,

2. Daire Başkanlığı hizmet binasının temizlik, güvenlik ve yemekhane hizmetleri ve bahçe düzenleme ve bakımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3. Daire Başkanlığına bağlı depoda bulunan demirbaşların bakım onarımı ile taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerini yürütmek,

4. Daire Başkanlığı bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan Mobil laboratuvar araçlarının ve şoförlerin makam oluru ile şehir içi-dışı görevlerini koordine ve takip etmek,

5. Daire Başkanlığına ait gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

6. Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.