Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlandı.

30 Aralık 2019
Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlandı.

27.12.2019 tarih ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3)"nin dördüncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir” hükmü çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2019/18 sayılı Atık İthalatı Genelgesi 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Genelgeye ulaşmak için "tıklayınız".  

Ayrıca “Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler” için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır