Viyana'ya Ziyaret
12 Aralık 2017
AB Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (SEI) kapsamında Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcısı olduğu DOGER/NELIT/TR2013/0740.10-2/SER/024 sözleşme numaralı "Türkiye'de Ulusal Eko-Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" kapsamında hizmet sözleşmesi 14.06.2017 tarihinde başlamış olup, 13.01.2018 tarihinde sona erecektir.
 
Bu proje ile Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin arttırılması, AB Eko-Etiket Mevzuatının Türk Mevzuatına kazandırılması, Seçilecek 3 sektör (Tekstil, Seramik ve kağıt) 6 üründe Çevresel Etiket yönünden boşluk analizinin yapılması ve Türkiye’de ilk defa 3 farklı ürün için Çevre Etiketi uygulanarak kriterleri sağlayacak 3 farklı ürüne Çevre Etiketi verilmesi planlanmaktadır.
 
Söz konusu proje faaliyetlerinden olan  AB Eko-Etiket Sistemi ile Ulusal Çevre Etiketi Sistemini ve uygulamalarını yerinde görmek, Eko-Etiket belgelendirmesi ile ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ile bilgi paylaşımı sağlamak amacı ile Ulusal Çevre Etiketi sistemi, Uygulaması ve İlgili BT Sistemleri hakkında hizmet içi eğitim için,  04-08 Aralık 2017 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentine Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, İl Müdürleri ve teknik personelden oluşan bir heyet tarafından çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
 
Bu ziyaret ile;
· Çevre etiketleme sistemi ve uygulanışı ile ilgili deneyim paylaşma,
· Karşılaşılan problemler ve pratik çözümlerle ilgili bilgi edinme,
· AB çevre etiketi sistemini yürütmek için kullanılan ilgili BT (Bilgi Teknolojileri) ve insan kaynakları altyapılarını ve iyi örnekleri gözlemleme olanakları sağlanmıştır.
 
Ayrıca; ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kemal DAĞ, Daire Başkanı Hasan GÜVEN’den oluşan bir heyet tarafından Avusturya -Viyana Büyükelçiliği ziyaret edilmiştir.