Uluslararası ÇED Kongresi Sunumlar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ÇED sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, ÇED Yeterlik Belgesi almış danışmanlık şirketleri, yarı resmi oda, birlik ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar gibi paydaş grupların ÇED Yönetmeliği’nin uygulamaya geçmesinin 20. Yılında ortak bir platformda bir araya getirilerek bilgi, deneyim paylaşımı ve kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 08-10 Kasım 2013 tarihlerinde “Uluslararası ÇED Kongresi” İstanbul Kongre Merkezi’nde 1.600 aktif katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kongreye Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) destek vermişlerdir.

Eğitim sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.