Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi Açılış Konferansı Ankara'da Gerçekleştirildi.
28 Temmuz 2017
25 Temmuz 2017 tarihinde ‘Ulusal Çevre Etiket Sistemi Kurulması Projesi’ açılış konferansı gerçekleştirildi.
Konferans kapsamında,  EC 66/2010 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Eko-Etiket Tüzüğü’nün uygulanması için Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, uluslararası çevre etiket sisteminde Türkiye’nin de yer almasını sağlamak, kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik çalışmaların neler olacağına ilişkin detaylı bilgilerin sunulduğu konferans,  T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk,  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst düzey bürokratları ve personeli,  diğer kamu kurum/ kuruluş temsilcileri, sanayi sektör temsilcileri ve yüklenici firma yetkililerinin katılımları ile yapıldı.
Konferans, projenin sözleşme makamı olarak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu’nun konuşmaları ile başladı, Sn.Uslu konuşmalarında, proje çıktılarının çevresel alanda oluşturacağı önemi ve kurum olarak projenin her aşamasında Bakanlığa olan desteklerinin süreceğini belirtti.
Konferans, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün konuşmaları ile devam etti. Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuşmasında; ürün hammaddesinden, çöpe atılmasına kadar gecen süreçte, çevre etiketi kullanımı yoluyla yüksek düzeyde çevresel performans gösteren ürünlerin üretilerek bu ürünlerin teşvik edileceğini, bu kapsamda üretilen ürünlerin ekonomik ve ticari yönden avantaj sağlayacak çalışmaların yapılacağını, böylelikle çevre sektöründe cezalandırıcı olmadan teşvik edici yöntemlerin kullanılacağı bir metot haline geleceğini vurguladı. Ayrıca, çevre etiket sisteminin ülkemizde üretilen ürünlerde ulusal ve uluslararası marka değerinin artacağını, gösterge olarak ürünlerin üretiminde atıkların bertafından su tüketimine, enerji kullanımından insan sağlığına zararlı kimyasalların kullanılmasının azaltımına kadar pek çok yönde çevreye pozitif etkilerinin olacağını anlattı. Bu yıl sonuna kadar, üç sektör altı üründe (tekstil, seramik vs.), pilot çevre etiketi uygulaması ile hazırlanan taslak mevzuatın uygulanabilirliğinin test edilmesinin planlandığını söyledi.
Toplantı, proje takım lideri Bjørn-Erik LØNN’ün katılımcıları, projenin hedefleri, faaliyetleri ve iş programı hakkında bilgilendirmesi,  Avrupa Birliği Çevre Etiket Sistemi hakkında bilgilendirmesi, Avrupa’ da en iyi uygulamaların paylaşımı, Türkiye’de gerçekleştirilen mevcut durum analiz sonuçlarının sunumu, paydaşların projeden beklentileri ve tartışmalar ile devam etti.
Konferansa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ve idari personeli,  ilgili kamu kurum (örn: Ekonomi Bakanlığı, AB Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) temsilcileri, Endüstri ve Sanayi Sektör Temsilcileri ile yerel ve ulusal medya olmak üzere yaklaşık 200 kişi katılmıştır.