Su ve Atıksu Numune Alma Eğitimi Antalya’da Gerçekleştirildi.
17 Nisan 2018

Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” ve “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvar personeline yönelik olarak 06-09 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) işbirliği ile Antalya’da eğitim gerçekleştirilmiştir.

Teorik ve uygulama içerikli olan eğitim sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan başarılı olanlar, 5 yıl süre ile geçerli olan “Yetkili Numune Alma Personeli Kimliği” ile “Numune Alma Yetki Belgesi” almaya hak kazanacaktır.