SİVAS ili MERKEZ, ilcesinde
17 Mayıs 2018
SİVAS il MERKEZ, ilce Porsuk Köyü mevkiinde Votorantim Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 85085 Ruhsat Numaralı II A Grubu Kalker Ocağı (98,32 Ha) ve Kırma-Eleme Tesisi (1.000.000 ton/yıl) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SİVAS Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.