Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
SEVESO II-Haziran2014
Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü IPA 2009 programına sunulmuş olan, 3 Milyon Euro bütçeye sahip “Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi’’ kapsamında verilen 24 eğitim modülünün sonuncusu olan ”Büyük Endüstriyel Kazaların İncelenmesi, Raporlama ve Denetimler” ve “Domino Etkileri, Dahili ve Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Test Edilmesi ile Halkın Bilgilendirilmesi” başlıklı eğitimler 02-06.06.2014 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilmiş olup, projenin 1. Aktivitesi olan “Eğitimler” tamamlanmıştır.
Söz konusu eğitimlere 02 Haziran 2014 tarihinde açılış toplantısını yapmak üzere, Genel Müdürlüğümüzden Genel Müdür Yardımcıları Ali Rıza TANAS ve Mahmut DAĞAŞAN katılım sağlamış olup, açılış konuşmasında Ali Rıza TANAS, proje konusunun ülkemiz açısından önemi ve paydaşlara sağladığı olumlu etkilerini dile getirir iken,  Mahmut DAĞAŞAN da projenin sürekliliği ve verimliliği konusuna değinmiştir.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtılmış ve konuyla ilgili tüm paydaşların (Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Belediyeler, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları) kurumsal ve idari kapasitesinin artırılmasına yönelik alınması gereken 24 eğitim tamamlanmıştır. Bu eğitimleri toplam 120 kişilik bir ekip almış olup, bu ekipten oluşturulacak 40 kişilik çekirdek grup eğiticilerin eğitimini alacak ve aldığı tüm eğitimlerin devamı niteliğinde Türkiye genelinde eğitim çalışmalarını gerçekleştirecektir. Yakın zamanda gerçekleştirilecek eğiticilerin eğitimi aktivitesinin yanı sıra, gerek merkezi ve yerel idareler, tüm paydaşlar ve gerekse halk nezdinde farkındalık yaratabilmek adına halkın bilgilendirilmesine yönelik olarak broşür ve kitapçıklar hazırlanmaktadır. Projenin diğer aktiviteleri ile ilgili olarak pilot bölge olarak seçilen Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisinde çalışmalar devam etmektedir. Diğer bir hedef ise, kamuda farkındalık yaratmak amacıyla 5 adet kamu spotu hazırlanacak olup, 2014 yılı sonuna kadar en az 1 adet kamu spotu yayınlanmasını sağlamaktır.