Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
SEVESO II-Ağustos 2014

Seveso Projesi Eğiticilerin Eğitimi Tamamlandı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2009 I. Bileşenine sunulan ve AB Komisyonu tarafından kabul edilen TR2009/0327.04-01 numaralı “Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi’nin ikinci faaliyeti olan 3 haftalık Eğiticilerin Eğitimi programı Ankara’da gerçekleştirildi.
 
Eğitimlerin ilki 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında, ikincisi 14-18 Temmuz tarihleri arasında, üçüncüsü ise 04-08 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve katılımcılar söz konusu projenin 1. Faaliyetinde yer alan ve 8 eğitim modülünün tümünü tamamlayan 120 kişilik grup içerisinden 40 kişi seçilerek oluşturuldu.
 
Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz temsilcilerinden oluşan bu gruba Projenin ilk faaliyeti (eğitim) kapsamında alınan eğitimlerin daha da perçinleşmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla toplamda 3 haftalık bir dizi eğitim verilerek, grubun eğitici olması temin edilmiştir. Böylece çekirdek gruptaki eğiticilerin kendi kurumlarında eğitim alamayan personele de ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır.
 
Proje kapsamındaki 3. Faaliyet olan “Pilot Bölge Çalışması” için, pilot tesis olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi A.Ş.’de çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar 2014 yılı Ekim ayı sonunda tamamlanacaktır.
 
Diğer taraftan, proje kapsamında yer alan Çalışma Ziyaretleri, Seveso Bildirim Sisteminin Güncellenmesi ve Halkın Bilgilendirilmesi aktiviteleri ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.