SAKARYA ili SÖGÜTLÜ, ilcesinde
07 Aralık 2017
SAKARYA il SÖGÜTLÜ, ilce Akçukur, Karateke ve Mağara Mahallesi mevkiinde Erhan Bayrak tarafından yapılması planlanan 83673 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SAKARYA Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.