Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Resmi İstatistikler
ÇED İstatistikleri,  Çevresel İzin ve Lisans İstatistikleri  ve Çevresel Denetim İstatistikleri  23/12/2011 tarihli 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmi İstatistik Programı (RİP) 2012-2016 kapsamında Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmakta olup,  İstatistikler “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi (UVYT)” doğrultusunda yayınlanmaktadır.