Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu Projesi

Bakanlığımızca 2015 yılı yatırım programına teklif edilen “Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu Projesi” 2015K100040 proje numarası ile “Çevre Bilgi Sistemi Projeleri” (ÇED ve CBS ortak Proje) kapsamında 2015 yılı yatırım programında kabul edilmiştir.
Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; üretilen sürekli izleme sistemlerinden ve alıcı ortam (nehir havzası ve deniz) izlemelerinden elde edilen verilerin yönetiminin sağlanması “Sürekli İzleme Sistemleri Yazılımı”nın geliştirilerek, karar destek mekanizmalarının etkin ve verimli şekilde yönetiminin sağlanmasıdır.
Proje;

Sürekli İzleme Sistemleri

  • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri
  • Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri
  • Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı
  • Bölge Temiz Hava Merkezleri İzleme Ağı

Alıcı Ortam İzlemeleri

  • Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması
  • Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

Diğer İzleme Çalışmaları

  • İzleme ve Denetim Çalışmaları
  • EMEP (Uzun Menzilli Hava Kirliliği) Çalışmaları
  • Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Çalışmaları
  • Hava Kalitesi İstasyon İşletim Çalışmalarından,

elde edilen verilerin yönetimini kapsamaktadır.

Süresi: 2016-2017 dönemi (2 yıl)

Proje; Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARBİL) arasında yapılacak iş birliği protokolü ile yürütülmektedir.