Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Mülga ÇED Yönetmelikleri

Yönetmelikler

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

07.02.1993 | 21489

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

23.06.1997 | 23028

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13.08.1999 | 23785

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 28. inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

14.04.2000 | 24020

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik 

29.09.2000 | 24185

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.10.2000 | 24212

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

06.06.2002 | 24777

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 18. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.10.2002 | 24900

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

16.12.2003 | 25318

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2004 | 25672

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği - By Law On Environmental Impact Assessment (EIA-2008

17.07.2008 | 26939

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2009 | 27437

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

14.04.2011 | 27905

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2011 | 27980

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.04.2013 | 28609

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

03.10.2013 | 28784

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

25.11.2014 | 29186

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2016 | 29619

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2017 | 30077

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2018 | 30451

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.04.2019 | 30750

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2019 | 30825 (1. Mükerrer)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.11.2019 | 30962