Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

Mülga ÇED Yönetmelikleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 07.02.1993 | Sayısı : 21489

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 23.06.1997 | Sayısı : 23028

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 13.08.1999 | Sayısı : 23785

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 28. inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 14.04.2000 | Sayısı : 24020

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 29.09.2000 | Sayısı : 24185

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 26.10.2000 | Sayısı : 24212

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2002 | Sayısı : 24777

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 18. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 08.10.2002 | Sayısı : 24900

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 16.12.2003 | Sayısı : 25318

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 16.12.2004 | Sayısı : 25672

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği - By Law On Environmental Impact Assessment (EIA-2008)
Resmi Gazete Tarihi : 17.07.2008 | Sayısı : 26939

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2009 | Sayısı : 27437

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 14.04.2011 | Sayısı : 27905

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 30.06.2011 | Sayısı : 27980

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 05.04.2013 | Sayısı : 28609

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 03.10.2013 | Sayısı : 28784