Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (Marmod) Faz I Projesi Çalıştayı
16 Nisan 2018

Bakanlığımızın Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütmüş olduğu “Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz I Projesi” çalıştayı 12 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’ndeki düşük oksijen seviyesini kritik eşiğin üzerine çıkarabilecek çevresel yönetim ve ekolojik yaklaşımlı besin yükü azaltım planları ve çözüm önerileri üretmeyi hedefleyen MARMOD Faz I Projesi sonuçları ile gelecek dönemleri kapsayan MARMOD Faz II Projesi çalışmaları çalıştay gündeminde yer aldı.

Açılış konuşmalarını ODTÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet ZEYREK ve Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün yaptığı çalıştaya Marmara Bölgesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra birçok bakanlıktan yetkili temsilciler ve üniverisitelerimizden araştırmacılar katılım sağlamıştır.

Çalıştay kapsamında; Marmara Denizi için ulusal kaynaklarla geliştirilen tek boyutlu model uygulaması ve modelde yer alan senaryoları da kapsayacak şekilde denizel baskılar ve projede geliştirilen bütüncül ve sorumlukların paylaşıldığı iyileştirme planları ve önlemler Marmara Denizi yararlanıcıları ve paydaşları ile paylaşılmıştır.