Madencilik Faaliyetleri İle İlgili Kılavuzlar
02 Nisan 2018

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü internet sayfası "Kılavuz/Rehber/Form" ve

"Uygulamalar" başlığından "Patlatma Tasarımları ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu",

"Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu (Firmalar)", "Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu (Taşra Teşkilatı)

ve "Gürültü Hesaplamaları Kılavuzu"na ulaşabilirsiniz.