İSTANBUL ÇED Gerekli Değildir Kararı
13 Şubat 2018
İSTANBUL ili SILE, ilcesi Oruçoğlu Köyü IR:10702(eski IR:3309) Ruhsat Numaralı Maden Sahası 1242,38 ha alan üzerinde mevkiindeki ERYILMAZLAR MADENCİLİK LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan KİL VE KUVARS KUMU ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince KİL VE KUVARS KUMU ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.