İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI - SESRIC ÇED ÇALIŞTAYI
01 Haziran 2017

 Bakanlığımız ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) SESRIC tarafından ortaklaşa düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Çalıştayı 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştaya, Bakanlığımız ve İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC Merkez temsilcilerinin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Gambia, Maldivler, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Surinam, Tunus, Uganda’dan toplam 30 kişi katılım sağlamıştır.

 

Çalıştay, ESRIC Merkez binasında SESRIC Başkanı Sn. Mehmet Fatih SERENLİ ve Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Mustafa SATILMIŞ’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Pakistan Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından ÇED’in tarihçesi, ÇED uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, halkın katılımı gibi konularda sunumlar yapılmış ve grup çalışmalarına yer verilmiştir.

 

İkinci gün öğleden önce, ÇED onay süreci, farklı ülkelerdeki ÇED uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanma süreci gibi konularda sunumlar yapılarak ülkelerdeki uygulamalarla ilgili bilgi ve deneyim aktarılmıştır. Daha sonra Bakanlığımızca Türkiye’de Stratejik Değerlendirme çalışmaları konusunda sunum gerçekleştirilerek katılımcılar Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. 

Öğleden sonra Türkiye’de ÇED Yönetmeliği ve Türkiye’de Enerji sektöründe ÇED Uygulamaları konularında sunum yapılmıştır. Katılımcılar tarafından bu konuda; Ülkemizde ÇED sürecinde karşılaştığımız sorunlar ve halkın katılımının nasıl yürütüldüğü soruları cevaplanmıştır. Türkiye’de Ulaşım-Kıyı Yatırımları ÇED Uygulamaları konulu sunum yapılmış ve İzmir Körfez Geçişi Projesi örneğine yer verilmiştir.

 

Üçüncü gün, Gölbaşı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı ziyaret edilmiştir. Şube Müdürlüklerinin görevleri ve yaptığı çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi verilmiş daha sonra Laboratuvar binası gezilerek yapılan analizler anlatılmıştır. Çevre Referans Laboratuvarımız büyük ilgi görmüş, başka ülkeler için analiz yapılıp yapılmadığı, analizlerin birim fiyatları ve Bakanlığımız tarafından yurtdışından talep olması durumunda eğitim verilip verilmediği hususları hakkında bilgi verilmiştir. Daire Başkanı tarafından tüm İslam Ülkeleri ile ikili işbirliğine açık olduğumuz, yurtdışından da analiz için numune kabul ettiğimiz belirtilmiştir.

Son olarak, Çalıştaya katılım sağlayan farklı ülke temsilcileri tarafından, ÇED ve SÇD başta olmak üzere çevre alanında ortak çalışmaların yapılması ve işbirliği faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasının faydalı olacağı dile getirilmiştir.

 Çalıştay kapanış konuşması, Genel Müdür Yardımcımız Sn. Ali Rıza TANAS tarafından yapılmıştır. Çalıştayın Türkiye Cumhuriyeti ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın arttırılması için bir vesile olacağına; ülkemizin müteakip çalışmalar konusunda da işbirliğine açık olduğuna; çevre alanında özellikle ÇED ve SÇD konusunda ülkemizin deneyim ve bilgilerinin üye ülkelere aktarılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların devamlılığın sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etmiştir.

 Çalıştay, öğleden sonra Beypazarı Beldesi tarihi ve turistik yerlerinin ziyareti ile tamamlanmıştır.