Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitimler

11-13 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya İli'nde Genel Müdürlüğümüz ve il Müdürlüklerimizin yoğun katılımı ile

"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve İthalat ve İhracat İzinleri Uygulamaları" konulu Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.

Hizmet İçi Eğitim Programı Sunumları için;

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İthalat İhracat İzinleri Uygulamaları

Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni Uygulamaları

Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni Uygulamaları

Endüstriyel Atık Lisansları Uygulamaları ve Değerlendirilmesi

Evsel ve Özel Atık Lisansları Uygulamaları ve Değerlendirilmesi

2018 Yılı 

10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya İlinde Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan "ÇED Uygulamaları ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Eğitimi" sunumlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Ulaşım-Kıyı Şube Müdürlüğü

Enerji Yatırımları Şube Müdürlüğü

Turizm-Konut Şube Müdürlüğü

ÇED Eğitim ve SÇD Şube Müdürlüğü 

Proje Döngüsü: Proje Planlama, Analiz ve Değerlendirme

Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

Sanayi Yatırımları Şube Müdürlüğü

Atık ve Kimya Tesisleri Şube Müdürlüğü

Tarım ve Gıda Tesisleri Şube Müdürlüğü 

Petrol ve Metalik Madenler Şube Müdürlüğü

Agrega ve Doğaltaş Madenler Şube Müdürlüğü