Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan “e-izin sistemi” en kısa süre içerisinde devreye alınacaktır.
15 Mayıs 2018

Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan “e-izin sistemi” en kısa süre içerisinde devreye alınacaktır. Söz konusu sistemin devreye alınıncaya kadarki süre içerisinde başvuru yapması gereken tesisler için sistemin kapalı olduğu gün sayısı başvuru süresine eklenecek olup herhangi bir mağduriyete sebep verilmeyecektir.

Çevre Görevlisi Eğitim Videolarına ulaşmak için tıklayınız.