Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Emisyon- İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğümüz, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği”; kapsamında Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen kişilere yönelik, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) işbirliği ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde 22-28.03.2015 tarihlerinde ‘‘Emisyon- İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri’’ konulu eğitimin birincisi düzenlenmiştir.
 
22-25.03.2015 ve 26-28.03.2015 tarihlerinde iki grup halinde yapılan ve toplam 388 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen olan bu eğitim, emisyon ve imisyon konularında sektörde şu anda aktif olarak görev yapan personel ile bu sektörde daha sonra çalışmak isteyen özel kişiler veya Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar personeline yönelik yapılmıştır.
 
Eğitimde; emisyon ve imisyon ölçüm tekniklerinin yanında, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, ölçüm personelleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususları da içeren sunumlara da yer verilmiştir. 
 
Eğitime katılım sağlayan personelin mevzuat ve metotlar ile ilgili soruları cevaplandırılmış ve uygulamaya ilişkin hususlar hakkında teknik bilgiler ve deneyimler aktarılmıştır. 
 
Söz konusu eğitimden sonra yapılan sınavda başarı sağlayan personele (70 puan ve üzeri puan alan) emisyon-imisyon ölçümlerini yapabilmesine yönelik kimlik kartları ve sertifika verilecektir. 
 
Sınavda başarısız olan personele bir kez daha sınava katılma hakkı verilecek olup, sınavın tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. İkinci sınavda da başarısız olan personelin yeniden eğitim programına katılması gerekmektedir.