DENİZLİ ili ACIPAYAM, ilcesi Akdere üzeri mevkiinde ÇED OLUMLU
16 Nisan 2018
DENİZLİ ili ACIPAYAM, ilcesi Akdere üzeri mevkiindeki DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ACIPAYAM AKDERE BARAJI VE MALZEME OCAKLARI PROJESİ(1.000.000 ton/yıl Kırma Eleme Tesisi ve 90 m3/saat Beton Santrali dahil) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; DENİZLİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de DENİZLİ Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.