Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK FAALİYET RAPORU: 2021” YAYIMLANMIŞTIR

12 Mayıs 2022

“ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK FAALİYET RAPORU: 2021” YAYIMLANMIŞTIR

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu: 2021” kitabı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün yıl içerisinde çevreye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalara dair veri ve bilgileri içeren kapsamlı bir rapordur.

 

Rapor; 2021 yılı içerisinde Bakanlığın merkez ve İl Müdürlükleri tarafından Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği çevre denetimi çalışmaları ile ilgili istatistiki veri ve bilgilere, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince düzenlenen çevre izni/lisans belgelerine, çevresel izleme çalışmaları, çevre alanında işlem yapabilecek kişilerin ve kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin veriler ile çevresel bilgi yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalara yer vermektedir.  Ayrıca, Raporun Ekler kısmında; geçmişten 2021 yılına kadar gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirme işlemleri, izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri ve uygulanan cezalar vb. işlemlere ilişkin yıllar bazında ayrıntılı veriler yer almaktadır.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu her yıl düzenli olarak hazırlanarak yayımlanmaktadır. Rapora buradan ulaşılabilmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır