Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'müzün faydalanıcısı olduğu "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında hizmet sözleşmesi 17.01.2017 tarihinde imzalanmış olup, sözleşmenin uygulama süreci 07.02.2017 tarihinde başlamıştır.

Projenin ana amaçları;
- ÇED Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde ÇED ile ilgili iş ve işlemleri takip eden personelin kapasitesinin geliştirilmesi,
- Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler ve ÇED Uygulanacak Projeler için teknik dokümanlar hazırlanarak standart uygulamaları arttırmak,
- ÇED Yönetmeliği uygulamaları konusunda AB ülkeleri ile ülkemiz arasındaki uygulama farklılıklarının belirlenmesi neticesinde örnek alınmasına karar verilecek uygulamalar ile ilgili yasal düzenleme yapmak şeklindedir.
 
Sözleşmenin Bileşenleri:
1)    ÇED Raporu Değerlendirmesine İlişkin Faaliyetler
- Seçilen 6 AB üye ülkesinde ÇED Raporu teknik değerlendirme örneklerinin ve metodolojisinin sunulması,
- Söz konusu ülkelerdeki değerlendirmelerin Genel Müdürlüğümüzde uygulanan değerlendirme yöntemleri ile karşılaştırılması,
- Karşılaştırma neticesinde rapor incelemesine yönelik eksiklerin saptanması ve bu eksikliklerin kapanmasına yönelik çalışmaların yapılması,
- Ek-1 listesindeki her sektör için olası çevresel etkilerin belirlenmesi, Genel Müdürlüğümüze ait mevcut kılavuzların güncellenmesi,
- Her sektör için temel olarak kullanılacak Özel Formatların oluşturulması,
- AB standartlarında her sektör için ÇED raporu değerlendirme kılavuzlarının oluşturulması,
- ÇED Raporları için kontrol listesi hazırlanması,
- Seçilecek sektörler için güncel teknolojilerin ve proseslerin özetlenmesi,
- Gerektiğinde personele masa başı destek verilmesi,
- Yeterlik sahibi firmalar ile 2 çalıştay organize edilmesi,
- Ulusal ÇED Günü Etkinliği
 
2)    Mevzuat Çalışmaları
- AB ve ülkemizdeki ÇED mevzuatının karşılaştırılması,
- Seçilecek 3 AB ülkesindeki ÇED uygulamaları ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırılması,
- Mevzuat karşılaştırması ve 1. ve 4. Bileşen kapsamındaki çalışmalar neticesinde mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmesi takdirde teknik destek sağlanması,
 
3)    Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
- İş yükü analizi yapılması,
- Eğitim ihtiyacının belirlenmesi,
- Genel Müdürlüğümüz ile istişare ederek belirlenecek 67 günlük eğitim programının uygulanması,
- Belirlenecek 10 personel için eğiticilerin eğitimi programının uygulanması,
- Ek-1 listesinde yer alan projeler kapsamında en az 40 saha gezisinin organize edilmesi
- 1 adet 15 kişilik yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi, ziyaret kapsamında ülkenin Çevre Bakanlığı’nın ziyaret edilmesi ve 1 ÇED toplantısına katılım sağlanması,
 
4)    PTD Değerlendirme ve Seçme-Eleme Kriterlerine İlişkin Faaliyetler
- Ek-2 listesindeki her sektör için mevcut çevresel etkilerin belirlenmesi,
- Seçme-eleme kararı verilmesinde yardımcı olarak kılavuzları hazırlanması ve kriterlerin belirlenmesi, bahse konu çalışma yapılırken seçilecek 3 il müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması,
- 81 İl Müdürlüğü için 3 adet çalıştay düzenlenmesi,
 
5)    İzleme Bilgi Sistemi
- Kullanılan ortak klasörlerin gözden geçirilmesi,
- ÇED faaliyetlerin izlenmesine yönelik ihtiyaç olan ana konuların saptanması,
- Web bazlı temel bir izleme sistemi kurulması,
- İzleme sistemine ilişkin eğitim verilmesi
 
Proje Broşürüne erişmek için tıklayınız.