Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

‘’ÇEVRE DURUM RAPORU - 2016 YILI ÖZETİ: İLLER’’ KİTABI YAYIMLANMIŞTIR

15 Ocak 2018

Çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, çevre sorunlarını ve  bunların önceliklerini belirlemek için çevre değerlerinin mevcut durumunun tespit edilmesi, çevreye ilişkin bilgi ve verinin toplanması, sınıflandırılması ve bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çevre ile ilgili sorunların çözümünde temel hareket noktası çevre sorunlarının tespiti ve tanımlanmasıdır.

 

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, çevre mevzuatı çerçevesinde ekolojik dengenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması ile kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 

81 İl Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla her yıl düzenli olarak    “İl Çevre Durum Raporu” hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından İl Çevre Durum Raporlarından derlenen veri ve bilgilerle  “ÇEVRE DURUM RAPORU - 2016 YILI ÖZETİ: İLLER” kitabı hazırlanmıştır.

 

Anılan kitapta, çevre kavramının ana temalarını oluşturan hava kalitesinin korunması, su ve atık su yönetimi, atık, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve tabiat varlıkları, arazi kullanımı, ÇED işlemleri, çevre izin/lisans işlemleri ve çevre denetimleri ile idari yaptırım uygulamaları konu başlıklarında her ilimiz için 2016 yılı veri ve bilgileri ayrı ayrı ortaya konulmaktadır.

 

“ÇEVRE DURUM RAPORU - 2016 YILI ÖZETİ: İLLER” kitabına aşağıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

 

İller Özet Çevre Durum Raporu

http://csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&IcId=691&detId=694&ustId=691

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır