Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED SEKTÖREL REHBERLERİ

                                                                                                                                                                                                              ENGLISH
ÇED Sektörel Rehberleri
 
ÇED sektörel rehberleri, bir çok çeşit proje için ÇED çalışmalarına rehberlik edecek belgelerdir. ÇED sürecine katılan ilgili taraflarca kılavuz belgeleri ve kontrol listesi olarak kullanılabilir. Rehberler, ÇED yönetmeliği ile ilgili yasal belgelere ek bir yardımcı göreve sahiptir.
 
Rehberlerin amacı, ÇED süreci kapsamlaştırma ve inceleme sürecini iyileştirmek ve standardize etmek, ÇED raporu içeriğine rehberlik etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmektir.
 
 
Rehberlerin hedeflediği gruplar şunlardır:
  • ÇED sürecini yürüten Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanları ve yetkilileri ile İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri
  • ÇED sürecini devam ettirmek ve karar verme mekanizmasına yardımcı olacak ÇED raporları hazırlamakla yükümlü danışmanlar
  • Türkiye''''deki ÇED süreci hakkında daha fazla pratik bilgiye sahip olmaları ve sürece muhtemel katkıları için halk ve ilgili taraflar
 
 
Aşağıda ÇED sektörel rehberleri sunulmuştur.
 
Hollanda Hükümeti, Türkiye’de ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin kurulmasını EVD’nin finansmanıyla desteklemiştir. DHV’nin liderliğindeki konsorsiyum, ÇOB’a ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin kurulmasında teknik yardımda bulunmuştur. Bu konsorsiyumun üyeleri: ENCON, Med Consult, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – REC) ve Hollanda Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu (the Netherlands Commission for Environmental Impact Assessment – NCEIA)’dur.