Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Yetkilendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalarla ilgili çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

2. Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlanmasında çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

3. Doğrulayıcı kuruluş olarak çalışma yapacak kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapacak kişilerin yeterlik şartlarını belirlemek, yeterlik başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

4. Yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşları mevzuat çerçevesinde denetlemek,

5. Gerekli olduğu durumlarda yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapan kişilere eğitim vermek,

6. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.