Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Çevre göstergelerini belirlemek, kullanılabilir veri ve bilgileri ülke ve il düzeyinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak temin etmek, analizini yapmak, görselleştirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak/yayımlatmak,

2. Çevre Sorunlarının ülke ve il düzeyinde önceliklendirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, ve raporlamak,

3. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.