Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Özel ve Evsel Atık Lisansları Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. İşletmelerin özel ve evsel atık konularındaki Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurularını değerlendirmek,

2. İşletmelerin “Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Kazanım, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Düzenli Depolama (2. Sınıf), Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, PCB Arındırma, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul Tesisi” konularındaki Çevre Lisansı başvurularını değerlendirmek,

3. İzin verileri doğrultusunda, görev alanına giren konular çerçevesinde Bakanlığın izin sistemi politikalarını ve stratejisini geliştirmek, ilgili mevzuatı uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

4. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek, 

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.