Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İthalat ve İhracat İzinleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan katı yakıtların ithalatına ilişkin kontrol belgesi taleplerini değerlendirmek,

2. Metal hurda ithalatına ilişkin talepleri değerlendirmek,

3. Pil ve akümülatör ithalatına ilişkin talepleri değerlendirmek, çevre uyum belgesi düzenlemek,

4. Tehlikeli atıkların ihracatına ilişkin talepleri değerlendirmek,

5. Kullanılmış lastik transit geçişi ile ilgili talepleri değerlendirmek,

6. Görev alanına giren konularda, teknik ve idari kapasitenin artırılması amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve sektörlerle işbirliği yapmak, eğitim ve seminerler düzenlemek,

7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.