Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İhale Koordinasyonu ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak ihale ve satın alma ile ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmek,

2. Demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

3. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.