Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İdari İşler ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak,

2. Gelen ve giden evrakla ilgili işlemleri yürütmek,

3. Demirbaş ve taşınırlara ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

4. Toplantı, konferans, seminer, hizmet içi eğitim ve benzeri konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.