Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Endüstriyel Atık Lisansları Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. İşletmelerin endüstriyel atık konularındaki Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), başvurularını değerlendirmek,

2. İşletmelerin “Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, Düzenli Depolama, Tehlikeli Atık Ara Depolama, Tanker Temizleme, Hurda Metal İşleme” konularındaki Çevre Lisansı başvurularını değerlendirmek,

3. İzin verileri doğrultusunda, görev alanına giren konular çerçevesinde Bakanlığın izin sistemi politikalarını ve stratejisini geliştirmek, ilgili mevzuatı uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

4. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.