Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Denetim Stratejisi Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Çevre Denetim plan ve programları hazırlamak, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak,

2. Çevre denetimlerini geliştirmek, daha etkin ve verimli hale getirmek için denetim yapacak Bakanlık personeline yönelik eğitim vermek, eğitimlerini güncellemek, belgelendirme, kimlik kartları vb. işlerin takibini gerçekleştirmek,

3. Kurum ve kuruluşlara Denetim yapması yönünde yetki devrine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,

4. Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunun tespiti için; İl Müdürlükleri ile ve gerekirse ilgili kurum/ kuruluşlar ile işbirliği halinde denetimlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.