Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Çevre Durum Raporlarının; Ülke ve il düzeyinde, formatını ve hazırlama periyotlarını belirlemek, hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek ve raporlamak, yayımlamak/yayımlatmak ve gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2. Çevre ile ilgili kullanılabilir veri ve bilgilerden raporlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/yayımlatmak,

3. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.