Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Çevre Durum Raporlarının; Ülke ve il düzeyinde, formatını ve hazırlama periyotlarını belirlemek, hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek ve raporlamak, yayımlamak/yayımlatmak ve gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2. Çevre ile ilgili kullanılabilir veri ve bilgilerden raporlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/yayımlatmak,

3. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.