Çevre Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla çevre ile ilgili veri bilgi değişimi çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve koordine etmek,

2. Çevre konulu bilgi sistemlerini (yazılımlarını) yapmak/yaptırmak ve koordinasyonunu sağlamak, bu sistemleri gerektiğinde geliştirerek kalitesini ve etkinliğini artırmak,

3. Genel Müdürlüğümüz internet sayfasının düzenlenmesini koordine etmek ve yönetimini sağlamak,

4. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.