Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED Yeterlik Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. ÇED Yeterlik Belgesi taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak,

2. ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum ve kuruluşları izlemek, kontrolünü yapmak ve denetlemek,

3. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

4. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.