Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED Eğitim ve SÇD Şube Müdürlüğü

Görevleri

1) Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme konusunda Bakanlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile ilgili diğer kurum/kuruluşlara yönelik eğitim programları planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

3) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili uluslararası sözleşmeleri ve akademik gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, koordinasyonu yapmak, uluslararası alanda benzer yapıdaki kuruluşlar ile iletişime geçmek, ortak çalışma programları düzenlemek,

4) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.