Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü ve Denetimi Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Tehlikeli maddelerin dahil olduğu büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla uygulamaya yönelik usul ve esasları tespit etmek,

2. Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşları belirlemek,

3. Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşlara ilişkin denetim planı ve programı hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

4. Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşların denetimlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda teknik ve idari kapasitenin artırılması amacıyla ilgili birim, kurum, kuruluş ve sektörlerle işbirliği yapmak,

6. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılım sağlamak; izlemek, değerlendirmek, gerekli projeleri yürütmek ve bunları geliştirmek,

7. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.