Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri

1.  Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, yıl içi harcamaları takip etmek, gerekli ödenek aktarımları ve serbest bırakma işlemleri kapsamında ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

2. Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçe için mali hususlarla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

3. Yatırım programı çerçevesinde hazırlanan projelerin teklif, takip ve koordinesini sağlamak,

4. Her türlü gidere ait tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.