Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Belgelendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Çevre görevlisi belgelerinin başvuru ve onay sürecini takip etmek,

2. Çevre danışmanlık firmalarına ilişkin yeterlik belgesi başvurularını ve onay sürecini takip etmek,

3. Çevre Yönetim Birimlerine ilişkin başvuru ve onay sürecini takip etmek,

4. Çevre görevlisi sınavına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak,

5. Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmalarına ilişkin belgelendirme sürecinde gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin takibini yapmak,

6. Belge verilen çevre görevlilerini, çevre yönetim birimlerini ve çevre danışmanlık firmalarını mevzuat çerçevesinde denetlemek,

7. Gerekli olduğu durumlarda çevre görevlisi sınavından önce ve çevre görevlisi belgesi alanlara belli aralıklarla eğitim vermek,

8. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.