Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerle ilgili koordinasyonu sağlamak,

2. Kamuoyuna duyurulması uygun görülen hususların Basın Müşavirliğine iletilmesini sağlamak,

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa istinaden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dahilinde yer alan konularda, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak,

4. Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etkileşim Merkezi ile ilgili işlemleri koordine etmek,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.