Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Atık Su İzinleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. İşletmelerin atıksu deşarjı konulu Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), başvurularını değerlendirmek,

2. İşletmelerin atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konulu çevre izni başvurularını değerlendirmek,

3. İzin verileri doğrultusunda, görev alanına giren konular çerçevesinde Bakanlığın izin sistemi politikalarını ve stratejisini geliştirmek, ilgili mevzuatı uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

4. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.