Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Agrega ve Doğaltaş Madenler Şube Müdürlüğü

Görevler

1. Maden Kanunu kapsamında I., II,. ve V. grup madenlere ait projeler ile ilgili olarak;

a) Projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği uygulamalarına ilişkin görüş vermek,

b) ÇED sürecini başlatmak, komisyon kurmak, özel format vermek,

c) Projelerin yerinde tetkikini yapmak,

ç) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek,

d) ÇED raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

e) Görevleri ile ilgili ulusal ve uluslararası  çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

2. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ÇED Raporu/PTD Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar