BİLECİK ili MERKEZ, ilcesinde
12 Temmuz 2018
BİLECİK il MERKEZ, ilce Vezirhan Beldesi Eğrikol Mevkii mevkiinde Myh Madencilik İnşaat Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Çimento Fabrikası projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BİLECİK Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.