AYDIN ili BUHARKENT(ÇUBUKDAGI), ilçesindeki
10 Ağustos 2018
AYDIN ili BUHARKENT(ÇUBUKDAGI), ilçesi sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 154 kV Denizli Batı 380 - Kızıldere-3 JES Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi ile ilgili 14/09/2018 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir ÇED Raporu İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.