AVRUPA KONU MERKEZLERİ (EUROPEAN TOPIC CENTRES -ETCs)
26 Şubat 2018

AÇA, yıllık olarak hazırlanan çalışma programlarında tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi için, AÇA dışında oluşturulan “Konu Merkezleri”nden hizmet alımı yapmaktadır. Konu Merkezleri, AÇA üyesi ülkelerin kurum ve kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlardır. AÇA tarafından sözleşme yapılarak seçilir. Rekabete dayalı tecrübe ve kapasiteye bağlı olarak, ihale süreci sonucunda AÇA Yönetim Kurulu (YK) nihai kararıyla görevlendirilmektedir.

Konu Merkezleri AÇA 2014-2018 Çok Yıllık Çalışma Programı kapsamında çalışılmak üzere programda yer almıştır. Çalışma programının 2020 yılına uzatılması sebebiyle 31 Ocak 2018 tarihi itibariyle Konu Merkezleri Sözleşmelerinin yenilenmesi amacıyla ihale süreci başlatılmış olup tüm çağrılara ve detay bilgilere https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals linki üzerinden erişilebilmektedir.

Halihazırda 7 adet Avrupa Konu Merkezi bulunmaktadır.

-  Hava Kirliliği, Ulaşım, Gürültü ve Endüstri (ETC / ATNI)

- İklim Değişikliği Azaltma ve Enerji (ETC / CME)

- Biyolojik Çeşitlilik

- İklim Değişikliğinin Etkileri, Etkilenebilirlik ve Uyum

- Yeşil Ekonomide Atık ve Malzeme

- İç Sular, Kıyı ve Deniz Suları

- Kent, Arazi ve Toprak Sistemleri’dir.

 

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2018 saat:16:00 (CET) olarak duyurulmuş olup tüm süreç Danimarka’da bulunan Avrupa Çevre Ajansı tarafından takip edilecektir.